Angst voor groter Hilversum: Inwoners Gooise Meren dreigen door machtsdenken de rekening van Wijdemeren te moeten betalen

Het college van Gooise Meren heeft naar aanleiding van het fusie onderzoek dat met Hilversum, Wijdemeren en Gooise Meren is uitgevoerd, geadviseerd om voor maximaal 50% beschikbaar te zijn voor een eventuele gemeentelijke herindeling met Wijdemeren. Een van de belangrijkste redenen – naast dat de gemeente te groot zou worden om nog dicht bij de inwoner te kunnen staan – is dat de financiële risico’s en consequenties van een 100% fusie voor een gemeente als Gooise Meren te groot zijn. Een aantal partijen uit de raad lijkt dit advies nu in de wind te slaan, door zich middels een nog in te dienen amendement van D66 plotseling toch wel open te willen stellen voor een algehele fusie.

In de periode tot aan 2027 zou een fusie met Wijdemeren de inwoners van Gooise Meren al een verhoging van de OZB met gemiddeld 132 euro per huishouden kosten, nog los van overige lastenstijgingen. En daarin is nog niet meegenomen dat vele tientallen miljoenen aan investeringen die nodig zijn in de gemeente Wijdemeren, pas voor na 2027 begroot staan.

Wij Gooise Meren is uiterst verbaasd over de draai die sommige partijen maken; nog geen week geleden riepen uitgerekend deze partijen tijdens de meningsvorming over de financien 2025-2028 om het hardst dat het college de financiële tekorten die er zijn op de toekomstige begrotingen van Gooise Meren, niet op de inwoners mag afwentelen door een extra OZB verhoging van 100 euro. Eerst moet gekeken worden naar ingrepen in de eigen organisatie en ambities, zo stelden zij. Maar, nu het gaat om een fusie die niet eens op verzoek van Gooise Meren zelf op tafel is gekomen – het was immers Wijdemeren dat om hulp vroeg – worden deze principes zomaar overboord gezet.

Te willen fuseren met een noodlijdende gemeente is kennelijk een ambitie die deze partijen belangrijker achten, dan geld vinden voor de uitdagingen waar Gooise Meren op dit moment al voor staat. Nog hardere bezuinigingen die nodig zullen zijn om dit te kunnen bekostigen, zijn opeens geen probleem meer. Voor Wij Gooise Meren is dat onbegrijpelijk. De enige reden die wij kunnen bedenken voor deze tegenstrijdigheid, is dat deze partijen het belangrijker vinden dat Hilversum niet nog groter wordt, de belangen van onze inwoners zijn ondergeschikt. De genoemde voordelen – namelijk een robuuster ambtelijk apparaat en een aantrekkelijker werkgeverschap – wegen wat ons betreft totaal niet op tegen de afstand die zal ontstaan in een gemeente van 10 kernen en 4 buurtschappen, waarbij je een klein uur met de auto moet rijden om van het Muiderslot naar Breukelerveen te komen. Laat staan de financiele risico’s die in de nabije toekomst op het bordje van onze inwoners terecht zullen komen. Daarom blijft Wij Gooise Meren tegen fuseren.

Previous Wij Gooise Meren heeft vragen over voorgenomen liggeld en verplichte winterstalling voor bootjes

Contactgegevens

Adres:
Postbus 1040, 1400BA Bussum

Webdesign by '93VISUALS - Photography by Creative Enterprises B.V.

Copyirght © 2023. WIJ Gooise Meren. All Rights Reserved