Noodopvang Rijksweg Naarden

Gelet op de grote instroom van vluchtelingen/asielzoekers, ligt er ook voor Gooise Meren een humanitaire opgave en met de spreidingswet bovendien een wettelijke taak om voor voldoende opvang te zorgen. Wij Gooise Meren begrijpt tegelijkertijd heel goed dat er zorgen zijn over deze locatie, die zijn er ook bij ons. Daarom hebben we in de raadsvergadering van vorige week al een motie ingediend, waarin we het college vroegen een aantal uitgangspunten mee te nemen in de verdere besprekingen met het COA. Denk daarbij aan de veiligheid van de weg en het fietspad (met een snelweg en water nabij), de begeleiding op en in de directe omgeving van de noodopvang en de samenstelling van de groep vluchtelingen die hier gehuisvest wordt. De portefeuillehouder heeft toegezegd al deze punten te willen meenemen in de vervolggesprekken met het COA en wij zullen dat kritisch blijven volgen. De kaderstellende uitgangspunten zullen ook op de website van de gemeente komen te staan.

Omdat het hier gaat om een ‘noodopvang’ en niet om een AZC, is in eerste instantie het college (en dus niet de raad) gemandateerd om hierover besluiten te nemen. Wij Gooise Meren vindt het echter voor alle betrokkenen van het grootste belang om ervoor te zorgen dat de noodopvang zo goed en veilig mogelijk geregeld wordt en op een acceptabele wijze kan worden ingepast in de directe omgeving, zodat veiligheid en leefbaarheid gegarandeerd zijn.

Previous Geslaagde ledenborrel

Contactgegevens

Adres:
Postbus 1040, 1400BA Bussum

Webdesign by '93VISUALS - Photography by Creative Enterprises B.V.

Copyirght © 2023. WIJ Gooise Meren. All Rights Reserved