Wat hebben we bereikt?

Een aantal resultaten van de afgelopen 4 jaar

Een belangrijk punt waar Hart voor BNM al jarenlang aandacht voor vraagt, is de overlast die inwoners op een aantal plekken in onze gemeente hebben van drugsdealers. Onze aanhoudende vragen hierover hebben een paar maanden geleden éindelijk geleidt tot erkenning van deze overlast. https://www.naardernieuws.nl/nieuws/politiek/251515/burgemeester-han-ter-heegde-erkent-gooise-meren-heeft-last-van-

Nu het probleem eindelijk erkend is, kan er concreter actie worden ondernomen. Daarnaast was een meerderheid van de gemeenteraad het eens met onze motie uit 2019, waarin Hart voor BNM pleitte voor het aannemen van extra BOA die zich specifiek richt op jeugdzaken https://www.ad.nl/het-gooi/gooise-meren-gaat-jeugd-boa-aanstellen-tegen-overlast-van-hangjongeren~a84fc1d3

En voorkomen is beter dan genezen; daarom hebben we de afgelopen periode ook een motie ingediend (die ook is aangenomen) die er op toeziet dat de gemeente – samen met de middelbare scholen -moet zorgen voor een schoolveiligheidsplan. Met zo’n plan kan ook preventief de problematiek van hangjongeren aan worden gepakt. https://bestuur.gooisemeren.nl/vergaderkalender/agenda-raadsvergadering/?tx_windmeetings_windmeetings%5Baction%5D=downloadDocument&tx_windmeetings_windmeetings%5Bcontroller%5D=Agenda&tx_windmeetings_windmeetings%5Bdocument%5D=8201343&cHash=218e04f742d2e77135aaca00791e91ec

Bij alle nieuwbouwprojecten wordt minimaal 1/3 van de woningen sociaal. Sinds Hart voor BNM aan de coalitie deelneemt, is er geen bouwproject meer nieuw opgestart waarbij niet minimaal 1/3 van de woningen in het sociale segment valt (en dat zal wat ons betreft ook niet gebeuren aan bijvoorbeeld de Comeniuslaan).

Amendementen die door Hart voor BNM zijn ingediend voor de woningbouw op de Bredius in Muiden, hebben ervoor gezorgd dat er een antispeculatiebeding/ zelfbewoningsclausule gaat gelden. En naar aanleiding daarvan is aangegeven dat dit gaat gelden voor alle toekomstige nieuwbouwprojecten in onze gemeente. Bovendien worden op de Bredius 57 sociale huurwoningen gerealiseerd waarbij inwoners van Gooise Meren zoveel mogelijk voorrang krijgen bij de eerste toewijzing. De wethouder heeft toegezegd dat dit ook voor alle sociale nieuwbouw huurwoningen op gemeentegrond gaat gelden: https://www.muidernieuws.nl/extra/223132/koopwoningen-bredius-bestemd-voor-sociale-huurders-niet-groter-

Door aanpassingen voor te stellen aan de Mobiliteitsvisie ‘Goed en Veilig op Weg’ hebben we ervoor gezorgd dat veiligheid en langzaam verkeer eindelijk de belangrijkste uitgangspunten in het verkeer zijn in Gooise meren: https://www.bussumsnieuws.nl/extra/210499/mobiliteits-en-parkeervisie-unaniem-aanvaard-in-de-raad

We hebben specifiek aandacht gevraagd voor het tegengaan van sluipverkeer. Dit is daardoor een prioriteit geworden; de meerderheid van de raad was het er mee eens dat we de volgende passage hebben laten opnemen in de Mobiliteitsvisie:  “Bovendien willen we ongewenst bestemmingsverkeer zowel lokaal als regionaal beperken. De overwegingen hierbij zijn:

  • Sluipverkeer door veel inwoners wordt ervaren als overlast.
  • Er bijvoorbeeld in de spits een grote hoeveelheid sluipverkeer een stuk A1 afsnijdt via onze kernen
  • Bevordering van de doorstroming niet onverhoopt moet leiden tot een toename van sluipverkeer”

Daarnaast hebben we door een amendement op de uitvoeringsagenda voor mobiliteitsprojecten, de aanpak van de verkeersveiligheid op de Bollelaan en de Brinklaan-Noord op de agenda gezet. En eind vorig jaar hebben we een motie ingediend waarmee we 75.000 euro beschikbaar hebben gesteld om de veiligheid van fietsoversteekplaatsen rondom scholen aan te pakken: https://bestuur.gooisemeren.nl/vergaderkalender/agenda-raadsvergadering/?tx_windmeetings_windmeetings%5Baction%5D=downloadDocument&tx_windmeetings_windmeetings%5Bcontroller%5D=Agenda&tx_windmeetings_windmeetings%5Bdocument%5D=14031955&cHash=ca8f98abb6579e7d78ba6522c1c54143

We hebben een motie ingediend, die door de meerderheid van de raad is aangenomen, waarin we de afspraak hebben vast laten leggen dat wijken zonder bewonersplatform, wijk-, dorps- of stadsraad evenveel aandacht van de gemeente moeten krijgen als wijken die dat wel hebben (motie Elke wijk gelijke aandacht). Zo zorgen we voor een eerlijke verdeling van tijd en geld over álle wijken.

 Daarnaast hebben we met een raadsmeerderheid vast laten leggen dat onze inwoners zo vroeg mogelijk bij ontwikkelingen in hun omgeving moeten worden betrokken (motie Niet afwachten omgevingswet)

De gemeente moet daarom nu een organiserende, communicerende en waar nodig regie rol nemen in het participatie proces bij (middel) grote bouwprojecten. Dit moet onder andere zoveel mogelijk voorkomen dat er al overeenkomsten met projectontwikkelaars worden gesloten voor er met omwonenden is gesproken.

We waren onaangenaam verrast door de plotselinge tekorten bij de GAD, en de bezuinigingen en tariefsverhogingen die zijn voorgesteld. We hebben er met door ons ingediende wijzigingen op de zienswijze voor gezorgd dat de grijze bak niet nog maar eens per maand zou worden opgehaald. https://www.naardernieuws.nl/extra/217069/beantwoording-van-hart-voor-bnm-vragen-over-gad-leidt-tot-nog-meer-verbazing

De eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de GAD moet weer terugkomen bij de gemeenteraad in plaats van bij de regio. Om dat te bereiken hebben we een motie ingediend, die door een meerderheid van de raad is aangenomen. Zo kunnen we in de toekomst weer meer zelf invloed uitoefenen op hoe we met onze afvalophaal service omgaan. https://www.bussumsnieuws.nl/nieuws/algemeen/255925/gemeenteraden-willen-bevoegdheid-afvalbeleid-terug

We hebben ook zorgen over de compensatie van verenigingen nu zij het oud papier niet meer op mogen halen https://www.bussumsnieuws.nl/nieuws/politiek/244082/hart-voor-bnm-zet-vraagtekens-bij-gad-compensatie-van-verenigin

.

Het centrum van Bussum als Hart van het Gooi (ook bekend onder de projectnaam “Bussum Natuurlijk Beter”) is na vele jaren door onze wethouder Nico Schimmel aangepakt. Dankzij hem starten we nu eindelijk met de revitalisering van het centrum. Heel belangrijk daarbij is dat Albert Heijn definitief niet naar het Scapino terrein verhuist, maar dat daar in de toekomst woningen en groen komen: https://www.bussumsnieuws.nl/nieuws/politiek/132348/definitief-woningbouw-op-scapino Daarnaast zijn er eindelijk concrete plannen om het markante gebouw De Vonk in Bussum eindelijk op te knappen. https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20211228_39551449?utm_source=google&utm_medium=organic

Binnenkort wordt er gestart met de herinrichting van de Vlietlaan. Nu het riool toch vernieuwd moet worden, krijgt de Vlietlaan gelijk een verkeersluwe inrichting, waarbij het langzaam verkeer, zoals fietsers en voetgangers, meer ruimte krijgt. Een brede, groene wandelverbinding tussen het station en het centrum vormt de mooie, groene entree naar het centrum https://www.bussumsnieuws.nl/buurt/wijk/241685/eerste-werkzaamheden-aan-vlietlaan-starten-dinsdag

Ook is, aan de andere kant van het centrum, de buitenruimte rondom de Landstraat en het gemeentehuis opgeknapt. Hierdoor is het gemeentehuis beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Er is meer groen toegevoegd, en een bewegingspark voor jongeren. De Brinklaan kreeg een verbeterde waterverwerkingsinrichting, zodat deze straat die veel last had van overstromingen bij regen, voortaan droog blijft. https://www.bussumsnieuws.nl/nieuws/algemeen/213193/wethouder-schimmel-en-jongeren-david-en-vadim-openen-calistheni

Een stukje verderop is de Kapelstraat van donderdag tot en met zondag afgesloten voor verkeer. Zo is er meer plek om buiten van een drankje te genieten, en komt de straat nog meer tot leven.  https://www.bussumsnieuws.nl/nieuws/algemeen/152108/proef-geen-auto-s-door-kapelstraat-tijdens-terrasseizoen

We hebben ons ingezet voor de sportverenigingen die er financieel op achteruit gaan door de harmonisatie van de afspraken rondom sportaccomodaties. Door ons amendement, dat met grote meerderheid werd aangenomen, kunnen sportverenigingen nu een hogere vergoeding krijgen voor werkzaamheden die zij zelf laten uitvoeren, door vrijwilligers bijvoorbeeld.https://www.bussumsnieuws.nl/extra/207660/harmonisatie-buitensporttarieven-met-grote-meerderheid-aangenomen?

Ook blijven we aandacht vragen voor een oplossing voor het wegvallen van inkomsten voor muziek- en sportverenigingen die financieel voor een groot deel afhankelijk zijn van de inkomsten van het ophalen van oud papier, wat de GAD bij hen heeft weggehaald. https://www.bussumsnieuws.nl/nieuws/politiek/244082/hart-voor-bnm-zet-vraagtekens-bij-gad-compensatie-van-verenigin

 

Contactgegevens

Adres:
Postbus 1040, 1400BA Bussum

Webdesign by '93VISUALS - Photography by Creative Enterprises B.V.

Copyirght © 2023. WIJ Gooise Meren. All Rights Reserved