Goois Democratisch Platform en Hart voor BNM samen verder als één lokale partij

De twee lokale partijen Hart voor BNM en Goois Democratisch Platform willen onder dezelfde vlag verder gaan. Dat is de uitkomst van de ledenvergaderingen die beide partijen maandagavond 3 oktober hielden en waarin deze voorgenomen koers aan de leden werd voorgelegd. Het verdere fusieproces zal daarom nu in gang worden gezet. Door de handen ineen te slaan, verwachten beide partijen hun gedeelde ambities naar de toekomst toe nog beter te kunnen verwezenlijken en het lokale geluid krachtig te kunnen laten doorklinken in zowel de gemeenteraad als in het college van B&W. Daarnaast komt het terugbrengen van het aantal politieke partijen in de gemeenteraad de bestuurbaarheid van de gemeente ten goede.

Door deze voorgenomen fusie, zullen de fracties van Goois Democratisch Platform en Hart voor BNM vanaf nu samen optrekken. De fractie bestaat daarom per heden uit elf fractieleden, aangevuld met een aantal steunfractieleden. Jelmer Kruijt zal zijn rol als fractievoorzitter in de nieuwe samenstelling voortzetten. Marieke Le Noble wordt vicefractievoorzitter en de afvaardiging in het college is met wethouder Nico Schimmel uiteraard onveranderd.

Fractievoorzitter Jelmer Kruijt reageert verheugd: “Wij zijn heel blij dat dit gelukt is en we als lokale partijen de handen ineen kunnen slaan. Dat verstevigt onze positie en geeft ons de mogelijkheid om samen als grootste partij een bestuurlijke bijdrage te leveren die recht doet aan de verkiezingswinst van de lokale partijen. Het huidige coalitieakkoord kreeg bij de behandeling al onze steun, toen nog vanuit de oppositie. Wij herkennen daarin namelijk veel van onze eigen speerpunten en zien er naar uit om vanuit de coalitie onze bijdrage te leveren bij de verdere uitwerking en uitvoering daarvan. Daarbij zullen wij vanzelfsprekend de verbinding met de inwoners blijven zoeken en dus ook blijven luisteren naar de goede ideeën die er leven op straat.”

Vicefractievoorzitter Marieke Le Noble denkt dat deze fusie een logische stap is. “Alhoewel het voor sommigen misschien als een verrassing komt, denken wij hier al langer over na. Inhoudelijk staan we immers niet ver van elkaar af en beide partijen stellen het lokale belang voorop. Door samen op te trekken, wordt het voor de kiezers dus eenvoudiger om te kiezen voor een lokaal gewortelde partij. Als nog grotere fractie met ruim éénderde van de zetels in de gemeenteraad, kunnen wij op een breed draagvlak rekenen en verwachten wij écht het verschil te kunnen gaan maken voor de inwoners van Gooise Meren. Samen gaan we een mooie toekomst tegemoet.” In de komende weken zal de fusie verder gestalte krijgen en wordt er ook een nieuwe naam gekozen. Tot die tijd draagt de fractie de naam “GDP/Hart”.

Contactgegevens

Adres:
Postbus 1040, 1400BA Bussum

Webdesign by '93VISUALS - Photography by Creative Enterprises B.V.

Copyirght © 2023. WIJ Gooise Meren. All Rights Reserved