Begroting 2024-2027

Wij vraagt opnieuw aandacht voor huurverhoging Sportfondsen en bepleit terugkeer spandoeken “Wij gaan weer naar school”. En de parkeertarieven blijven laag.

Deze week werd er in de raad gestemd over de begroting 2024. Wij Gooise Meren is blij met de toezegging van wethouder Jelmer Kruijt dat hij met Sportfondsen gaat praten over beperking van de huurverhoging die zij hebben doorberekend aan de verschillende verenigingen die gebruik maken van het zwemwater. Sportfondsen heeft namelijk een compensatie vanuit het Rijk gekregen als tegemoetkoming voor de gestegen energiekosten. Daarmee is de exorbitante huurverhoging die Sportfondsen aan de verenigingen heeft doorberekend om de verhoogde energiekosten door te belasten, mogelijk niet in die omvang meer nodig. We hopen dat de wethouder Sportfondsen er toe kan bewegen niet van 2 walletjes te eten, en de verenigingen een tegemoetkoming in de gestegen lasten te geven.

Daarnaast zijn we blij dat onze vragen over de ‘Wij gaan weer naar school’ spandoeken, die in onze gemeente al enige tijd niet meer worden opgehangen, ervoor hebben gezorgd dat het college gaat kijken naar mogelijkheden ze in de toekomst wel weer op te hangen. De suggestie van de wethouder om dan ook meteen te kijken of die plekken op andere momenten voor andere spandoeken kunnen worden gebruikt – zoals stimuleren om ervoor te zorgen dat fietsers ‘s avonds hun fietslampjes aan doen – juichen we toe.

Tot slot vinden we het terecht dat de parkeertarieven nog niet worden verhoogd – zoals we voor de zomer in onze motie al hadden gevraagd en die met een meerderheid door de raad werd aangenomen. Het is nu nog niet noodzakelijk ze te verhogen, onze ondernemers kunnen elk steuntje in de rug gebruiken, een winkelende inwoner is wat ons betreft geen melkkoe. Natuurlijk moeten we goed gaan kijken hoe we er voor 2026 voorstaan en wat ’t Rijk gaat doen. En als het nodig is moeten we natuurlijk ook naar kosten en inkomsten gaan kijken. Maar zolang het niet noodzakelijk is, willen wij de lasten voor inwoners niet verder verhogen – zeker niet in deze tijd.

Previous Uitslag peiling: ruime meerderheid tegen fusie van Wijdemeren met Gooise Meren

Contactgegevens

Adres:
Postbus 1040, 1400BA Bussum

Webdesign by '93VISUALS - Photography by Creative Enterprises B.V.

Copyirght © 2023. WIJ Gooise Meren. All Rights Reserved