College moet in overleg met Sportfondsen om buitensporige huurindexatie binnensport te voorkomen

Afgelopen raadsvergadering was de binnensport gespreksonderwerp door een motie van GDP/Hart. Sportfondsen is beheerder van een aantal gemeentelijke eigendommen waar binnensport plaatsvindt. Los van de toch al hogere huurtarieven bij deze locaties, kondigde Sportfondsen een huurverhoging per 1 januari 2023 aan van 10 tot wel 11,96 %. Voor gemeentelijk vastgoed in eigen beheer is bepaald dat de huurindexatie gematigd wordt en per 1 januari 2023 niet hoger is dan 6,5%.

Op schriftelijke vragen hierover door raadslid GDP/Hart, van Etten gaf het college aan niet in gesprek te kunnen gaan met Sportfondsen vanwege vastgelegde afspraken. Van Etten diende daarop een motie in, waarbij zij het college vraagt  om toch in gesprek te gaan met Sportfondsen teneinde de voorgenomen indexatie van huren – net als de gemeente – te matigen en bij het aangaan van nieuwe contractuele verplichtingen zo mogelijk afspraken te maken die buitensporige indexatie voorkomen. De motie werd mede ingediend door VVD, D66, CDA en Plek en is unaniem aangenomen door de raad.

Het tarievenbeleid voor de binnensport in Gooise meren is op dit moment toch al niet erg transparant. De voorgenomen en afwijkende huurverhoging door sportfondsen maakt de verschillen alleen maar groter. Gelukkig heeft het college wel toegezegd voor het einde van het jaar een start te maken met de huurharmonisatie voor de binnensport. De sportverenigingen wachten hier al sinds 2017 met smart op. Wij wachten, net als de sportverenigingen, met belangstelling af hoe Sportfondsen reageert.

Previous Vragen over Jumbo Julianaplein

Contactgegevens

Adres:
Postbus 1040, 1400BA Bussum

Webdesign by '93VISUALS - Photography by Creative Enterprises B.V.

Copyirght © 2023. WIJ Gooise Meren. All Rights Reserved