Fractie Wij Gooise Meren doet ultieme poging voor wijziging stedenbouwkundigplan” De Walden”

Wij Gooise Meren is blij dat er eindelijk vaart gemaakt wordt met dit dubbele dossier: het Hocras terrein en de verhuizing van het voormalig Willem de Zwijgercollege die in dit project in elkaar zijn geschoven onder de naam “ De Walden”. Juist door het project deze naam te geven, onderkent het college indirect de cultuurhistorische waarde van dit gebied: de renbaan met de paardenstallen uit 1898, de geschiedenis van de kolonie Walden, het bijzondere experiment van schrijver en arts Frederik van Eeden; want dat zijn de associaties die mensen hebben met deze plek door het kiezen van de naam Walden.
Een motie voor behoud van de paardenstallen als cultureel erfgoed zou dan ook gesteund moeten worden door de raad, aldus Wij Gooise Meren raadslid Wyers. Het liep helaas anders.
Wij Gooise Meren raadslid Vlaanderen deed met een amendement om de ecologische verbindingszone te verbreden, zoals bepleit door de natuurorganisaties en omarmd door het grootste deel van de Wij Gooise Meren fractie, nog een ultieme poging het stedenbouwkundige plan te wijzigen. Ook dit amendement haalde geen meerderheid in de raad.
Tot slot pleitte Vlaanderen om naar alternatieve locaties voor de school te kijken. Wij Gooise Meren is voor woningen op dit terrein en voor adequate scholen in onze gemeente maar begrijpt niet dat de fijnstof concentratie en gevaarlijke verkeerssituatie geen groter gewicht worden toegekend door ons college. De veiligheid wordt niet voldoende serieus genomen, is de overtuiging van het grootste deel van de fractie. Bovendien vind een groot deel van de fractie dat de plek aan de rand van de gemeente de kans groot maakt dat het geld wordt besteed aan een regionale school in plaats van aan de eigen behoefte uit gemeente Gooise Meren zelf. Een behoefte die alleen maar groter wordt mede door uitbreiding van het aantal inwoners, waaronder kinderen bij de Krijgsman, aan de andere rand van de gemeente bij Muiden.
Ook deze moties werden niet door een meerderheid van de raad gesteund tot grote teleurstelling en onbegrip van Vlaanderen.

Previous Plan voor alternatieve uitwerking voor de historische paardenstallen strandt in de raad

1 Comment

Comments are closed.

Contactgegevens

Adres:
Postbus 1040, 1400BA Bussum

Webdesign by '93VISUALS - Photography by Creative Enterprises B.V.

Copyirght © 2023. WIJ Gooise Meren. All Rights Reserved