Sloop Huibert van Eijkenstraat voor Wij nog geen uitgemaakte zaak

Het college heeft afgelopen week bekend gemaakt dat er geen monumentenstatus wordt verleend aan (een deel van) de bestaande bebouwing in de Huibert van Eijkenstraat. Daarmee komt sloop dichterbij, maar voor onze fractie is dat nog geen gelopen race. Wij bezinnen ons op een voorstel, dat wij binnenkort ter bespreking in de raad zullen brengen.

De besluitvorming over de toekomst van de Huibert van Eijkenstraat is complex en verloopt moeizaam. Het gaat hier over een straat met een bijzondere historie en kenmerkende bebouwing. Wij Gooise Meren wil op zijn minst bekijken of het mogelijk is om een zo groot mogelijk deel van de straat te behouden. Want van historisch erfgoed is er in onze gemeente al teveel verloren gegaan. Daar tegenover staat de noodzaak van verduurzaming en ook de realisatie van voldoende sociale woningen (bij behoud dreigen de woningen door verkoop uit de sociale woonvoorraad te vallen). Daar ontstaat een spanningsveld, want deze drie wensen zijn niet eenvoudig te verenigen.

Voordat er een nieuw bestemmingsplan komt, willen wij daarom graag een aanvullende studie uitvoeren naar het behoud van zoveel mogelijk bestaande woningen, zodat de historie van het eerste gedeelte van tuindorp Keverdijk niet verloren gaat. Dat gaat namelijk over meer dan alleen de stedenbouwkundige opzet. Voor de overblijvende relatief kleine huizen zijn voldoende doelgroepen, van jong tot oud. Wij denken hierbij dan aan verschillende opties. Bijvoorbeeld het behoud van alle huizen, waarbij genoegen wordt genomen met een minder hoog energielabel (C), de sloop van een beperkt aantal woningen, waarbij bijvoorbeeld een blokje van twee door vijf huisjes overdwars wordt vervangen, de realisatie van tiny houses in de grote tuinen (tweedelijns), behoud van karakteristieke gevels, etc.

Pas als al dit soort oplossingen niet mogelijk blijken, komt sloop in beeld. Maar wel met behoud of het terugbrengen van zoveel mogelijk originele details. De verschillende mogelijkheden kunnen gelijktijdig onderzocht worden en we vinden het belangrijk dat bewoners daar ook goed bij betrokken worden. Tevens willen wij dat de raad in positie wordt gebracht, bijvoorbeeld door regelmatig(er) te informeren over de stand van zaken en tijdig te laten meedenken over mogelijke oplossingsrichtingen.

Previous Dinsdag 28 november: Politiek Café !!

Contactgegevens

Adres:
Postbus 1040, 1400BA Bussum

Webdesign by '93VISUALS - Photography by Creative Enterprises B.V.

Copyirght © 2023. WIJ Gooise Meren. All Rights Reserved