Wij Gooise Meren blij met keuze voor ‘nascheiden’ PMD

Het begint er voorzichtig op te lijken dat het zelf thuis scheiden van ‘PMD’ (ook wel ‘bronscheiden’ genoemd) zijn langste tijd heeft gehad – tenminste als het aan Gooise Meren ligt, want gisteravond werd in lijn met het college voorstel tijdens de raadsvergadering met een ruime meerderheid gekozen voor nascheiden.

Voor Wij Gooise Meren is dit al geruime tijd een grote wens en daarmee ook een belangrijk punt in de verkiezingsprogramma’s van de voorlopers van onze partij. Het algemeen bestuur van de regio moet in juni de uiteindelijke keuze maken, maar zal zich gesterkt kunnen voelen door de voorkeur tot nascheiden van Gooise Meren. Zeker als uit een nog te houden enquete blijkt dat onze inwoners er net zo over denken, een toezegging die de wethouder desgevraagd nog deed.

Met de bewustwording zit het echt wel goed

Sommige partijen zijn bang dat de bewustwording voor het belang van het scheiden van ons afval zal afnemen als plastic weer in de grijze bak mag. Wij Gooise Meren denkt dat dat wel meevalt; ook zonder PMD zijn we feitelijk de hele dag aan het scheiden: Tuinafval en etensresten bij de GFT. Glas brengen we zelf naar de glasbak. Restafval gaat thuis in de grijze bak (of we rijden naar ‘de stort’). Kleding en schoenen in de kledingbakken. Huisraad, elektronica, boeken en keukengerei naar de kringloopwinkel. Batterijen inleveren bij de supermarkt. Oude medicijnen naar de apotheek. En ga zo maar door.

Ook zijn de ontwikkelingen in nascheiding door machines de laatste jaren heel snel gegaan, waardoor de kwaliteit van het nascheiden tegenwoordig heel goed is. Het percentage bij bronscheiding daalt de laatste jaren doordat we thuis steeds minder goed gaan scheiden – we zijn dan ook blij met de toezegging van wethouder Bellaart dat er, wanneer we gaan nascheiden, meer focus komt op het goed scheiden van GFT.

Vele gemeenten zijn al door de bocht

Veel gemeenten die bronscheiding hadden, zijn weer overgestapt naar PMD-nascheiding. Inmiddels zijn 90 gemeenten overgestapt, bij elkaar opgeteld is dat een meerderheid van de Nederlandse huishoudens. Alle grote steden (recent ook Almere), maar ook kleinere plaatsen als Wassenaar, Houten, Leidschendam, Zuid Oost Friesland-Frieske Marren, gingen ons voor. Ook met de extra kosten valt het mee. Zo komt Gooise Meren tot een verschil van slechts €240.000 (€1 per inwoner per jaar), met de kanttekening dat het college “niet uitsluit dat het voordeliger uitpakt”. Dat is ook niet onlogisch, want de hele PMD inzameling is eigenlijk een extra logistieke keten van inzameling, verzamelcontainers, overslag en sortering.

Wij Gooise Meren is blij dat een meerderheid van de raad het voorstel van het college voor nascheiding steunt. We vertrouwen erop dat het algemeen bestuur van Gooi & Vechtstreek in juni de juiste beslissing zal nemen om snel tot PMD-nascheiding over te gaan.

B

Previous Viertal moties Wij Gooise Meren aangenomen bij plan Borgronden

Contactgegevens

Adres:
Postbus 1040, 1400BA Bussum

Webdesign by '93VISUALS - Photography by Creative Enterprises B.V.

Copyirght © 2023. WIJ Gooise Meren. All Rights Reserved