D66 roept raad bijeen voor onnodig spoeddebat, maar verschijnt zelf met uitgeklede fractie

Afgelopen woensdagavond vond er op initiatie van D66 op stel en sprong een interpellatiedebat plaats, waarin het college ‘ondervraagd’ werd over een onschuldige inwoners enquête die momenteel online staat. Steen des aanstoots was dat een referendum als een van de manieren wordt genoemd waarop inwoners eventueel betrokken zouden kunnen worden i.h.k.v. een mogelijke fusie met de gemeente Wijdemeren. Mede afhankelijk van de wensen van onze inwoners hierbij, zal de raad in geval van een vervolg proces bepalen welke instrumenten daadwerkelijk gekozen worden.

Alhoewel er met een vastgestelde startnotitie een duidelijk kader lag, vindt D66 dat de gemeente inwoners hier niet zo expliciet op mag bevragen en hun mening liever alleen ‘achteraf’ – dus na besluitvorming door de gemeenteraad, mag peilen. Reden zou zijn dat er voor het inzetten van een referendum nu nog geen ‘verordening’ bestaat. Echter hebben meerdere partijen bij de beraadslagingen in een eerder debat aangegeven een referendum niet uit te willen sluiten, maar daarover pas op een later moment te willen beslissen. Om in dit kader tot een gedegen voorstel te kunnen komen, was het verzoek vanuit de raad om in de voorbereiding ook de inwoners te betrekken. En zo geschiedde.

Wij Gooise Meren is juist blij dat het college verder kijkt dan de eigen neus lang is en heeft het interpellatiedebat dan ook als een zinloze exercitie ervaren. “Als we de lijn van D66 zouden volgen, zou dat betekenen dat de gemeente dus nooit meer vooraf iets kan peilen onder inwoners, als de raad daarover nog geen besluit heeft genomen. Dat is de verkeerde volgorde en dat zien wij als regentenpolitiek”, zegt Erik Pieter Vlaanderen, woordvoerder van Wij Gooise Meren. Het debat haalde niets uit, ook een motie om de enquête offline te halen, kreeg geen steun.

Het spoedeisende belang om hiervoor de raad terug te laten keren van reces, is eveneens niet duidelijk geworden. Het was bovendien een beschamende vertoning dat notabene binnen de D66 fractie drie van de zes raadsleden schitterden door afwezigheid. Omdat de raadsvergadering in de ogen van Wij Gooise Meren onreglementair is uitgeschreven, wil de fractie hierover nog in gesprek gaan met de burgemeester. Normaal gesproken is daarvoor namelijk een termijn nodig van 7 dagen en in dit geval werd de vergadering zonder duidelijke noodzaak of opgaaf van redenen slechts 47 uur van tevoren aangekondigd. Dat is niet zoals het hoort.

PS De enquête kan nog tot en met 5 mei ingevuld worden via moventem.nl/gooisemeren

Previous Wij Gooise Meren blij met keuze voor ‘nascheiden’ PMD

Contactgegevens

Adres:
Postbus 1040, 1400BA Bussum

Webdesign by '93VISUALS - Photography by Creative Enterprises B.V.

Copyirght © 2023. WIJ Gooise Meren. All Rights Reserved