Motie voor juiste uitvoering Welstandsnota voor behoud monumentaal karakter Het Spiegel (Bussum)

De fractie van Wij Gooise Meren vindt het belangrijk dat het monumentale karakter van historische wijken in Gooise Meren behouden blijft, ook als er aan- en uitbouwen worden gerealiseerd bij bestaande huizen en gebouwen. Onze Welstandsnota ademt, als het gaat om monumenten en gebieden met bijzondere welstand, niet voor niets in alles de trots die wij allen voelen dat wij in een gemeente wonen met zo’n enorme schat aan monumentale en beeldbepalende gebieden, en dat we dat willen behouden.

Echter in één wijk, namelijk in Het Spiegel in Bussum, staat in een bijzin van een van de artikelen, tussen haakjes een toevoeging die op dit moment met enige regelmaat gebruikt wordt om eigentijdse (contrasterende) toevoegingen te motiveren. Daarom deze motie; wij willen graag dat duidelijk wordt dat de wens tot behoud van het traditionele, monumentale karakter zoals beschreven in de Welstandsnota, geïnterpreteerd moet worden als hét uitgangspunt voor de uitvoering, ook voor Het Spiegel.

Over smaak valt niet te twisten. Deze motie gaat dan ook niet om mooi of lelijk, immers over smaak valt niet te twisten. Het gaat erom hoe de door de raad vastgestelde Welstandsnota 2019 uitgevoerd zou moeten worden. Veel andere partijen leken het gelukkig met ons eens te zijn. Tijdens de volgende raadsvergadering zal er over de motie gestemd worden.

Previous Sloop Huibert van Eijkenstraat voor Wij nog geen uitgemaakte zaak

Contactgegevens

Adres:
Postbus 1040, 1400BA Bussum

Webdesign by '93VISUALS - Photography by Creative Enterprises B.V.

Copyirght © 2023. WIJ Gooise Meren. All Rights Reserved