Vragen GDP/Hart over het tekort van 1 miljoen bij het Regio Vervoersbedrijf

De fractie van GDP/Hart heeft schriftelijke vragen ingediend naar aanleiding van het tekort van rond de 1 miljoen euro waar het Regio Vervoersbedrijf op uit denkt te komen in 2022.  Zij vragen zich vooral af of de Regio verwacht volgend jaar weer negatief uit te komen, en zo ja, wat zij van plan is daar aan te doen. Daarnaast stellen ze vragen over de gestegen kosten van inhuur van personeel, terwijl de vraag naar WMO vervoer juist achterbleef bij de verwachtingen.

Marieke Le Noble, fractievoorzitter van GDP/Hart: “Onze beide fracties hebben al vanaf de start hun zorgen geuit over het financiële risico van de Business Case die we als gemeente lopen door het in eigen beheer brengen van het vervoer. Het is teleurstellend en zorgelijk om te zien dat het eerste jaar direct met een fors verlies wordt afgesloten. Daarnaast vragen we ons ook af in hoeverre de financiële oplossing die de Regio voor het verlies van 2022 heeft, wel is getoetst aan de Wet Markt en Overheid. En we hopen dat er gedegen plannen zijn om een dergelijk verlies in de toekomst te voorkomen.”

Als laatste vraagt de partij naar de status van de onderzoeken naar de mogelijkheid voor het aanvullen van het verschralende Openbaar Vervoer in Gooise Meren, door het Regio Vervoersbedrijf ook in te zetten om busjes te laten rijden tussen de kernen en de stations in Gooise Meren. “De bereikbaarheid van onze kernen neemt al jaren af doordat buslijn worden geschrapt of veel minder vaak rijden. Dat vinden wij een slechte ontwikkeling. Door dit ook bij het Regio Vervoersbedrijf te beleggen, kun je misschien efficiënter plannen. En wordt de dienstverlening van het Regio Vervoersbedrijf ook toegankelijk voor een grotere groep inwoners.” aldus Le Noble.

De vragen zijn hier te lezen: 221207_GDP-Hart_Schriftelijke_vragen_-_Regio_vervoer.pdf (gooisemeren.nl)

Previous Twee kwartjes per kerstboom als alternatief voor inzameling oud papier. GDP/Hart stelt vragen.

Contactgegevens

Adres:
Postbus 1040, 1400BA Bussum

Webdesign by '93VISUALS - Photography by Creative Enterprises B.V.

Copyirght © 2023. WIJ Gooise Meren. All Rights Reserved