Wij enthousiast over alternatief scenario schoollocatie Hocras

De fractie van Wij Gooise Meren heeft met interesse kennisgenomen van de raadsmededeling over een mogelijk alternatief scenario voor renovatie/nieuwbouw van vier van de vijf middelbare scholen in onze gemeente, waarbij Tergooi Blaricum als tijdelijke onderwijslocatie wordt genoemd. Dit alternatief is door de scholen zelf aangedragen, omdat zij het belangrijk vinden dat de kwaliteit van de huisvesting snel verbetert. De scholen maken zich zorgen over de voortgang hiervan, omdat er nog altijd veel bezwaren zijn tegen de beoogde locatie voor een nieuwe school op het Hocras terrein.

Alhoewel de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan voor de Hocras locatie (inclusief school) al voor de zomer heeft vastgesteld en het ontwerpbestemmingsplan deze maand ter inzage wordt gelegd, vinden wij het de moeite waard om dit alternatief te onderzoeken. Zeker als dit tot een snellere doorlooptijd, lagere kosten en een hogere capaciteit voor het aantal leerlingen op de nieuwe school kan leiden.

Mocht dit een haalbaar scenario blijken te zijn, dan vallen ook de bezwaren van onze fractie tegen de school op de Hocras locatie weg en ontstaat er binnen het plan mogelijk weer ruimte voor meer natuur en behoud van de paardenstallen. We hopen dat er snel uitsluitsel komt over de (on)mogelijkheden van dit plan.

Klik hier om de raadsmededeling te lezen: https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/bestuur/Raadsmededelingen/2023/722574_RM_Voorstel_Volant_GSF_alternatief_huisvesting_scholen.pdf

Previous Motie voor juiste uitvoering Welstandsnota voor behoud monumentaal karakter Het Spiegel (Bussum)

Contactgegevens

Adres:
Postbus 1040, 1400BA Bussum

Webdesign by '93VISUALS - Photography by Creative Enterprises B.V.

Copyirght © 2023. WIJ Gooise Meren. All Rights Reserved