Eigenheid

Hart en ziel voor elke kern

Naarden, Muiden, Muiderberg en Bussum; elke kern is uniek, heeft eigen gebruiken en gewoontes
en een eigen identiteit die gezien en gehoord mag worden. In het verleden hebben wij daarom
gestreden voor de zelfstandigheid van de kern Bussum. Ondanks dat we nu één gemeente zijn en
nauw samenwerken in de regio, blijft de lokale identiteit van elke kern wat ons betreft leidend. Wij
willen dan ook geen verdere fusies en dus ook zeker geen Gooistad.

Onze doelen in het kort:

• Alle kernen, wijken en buurten krijgen evenveel aandacht, of ze nu een bewonersplatform, wijk-, dorps- of stadsraad hebben of niet. Als je dat wil, kan je meepraten over jouw straat, wijk of buurt

• De afstand tussen de gemeente en inwoners moet kleiner worden. Daarom willen we samen met jullie werken aan het verbeteren van de kwaliteit van je eigen omgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van groen, (verkeers)veiligheid en sociale samenhang

• We investeren verder in onze relaties met lokale organisaties en verenigingen, zodat we samen tot nieuwe initiatieven en goed beleid kunnen komen

• Ontwikkelingen van industrie of bedrijvigheid mogen niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de wijken

• Monumentale en beeldbepalende panden zijn belangrijk en moeten we koesteren. Daar om zetten we in op optimaal behoud en bescherming van deze panden. Ook willen we een algeheel sloopverbod voor vooroorlogse gebouwen, tenzij de gemeenteraad hier expliciet toestemming voor geeft

• De regels van de Welstandnota 2019 over passende nieuwbouw en uitbreidingen binnen beschermd dorpsgezicht, moeten beter worden gehandhaafd. Om scenario’s zoals bij de Villa Eikenhof (Jo Bonger) of de J.J. Verhulstlaan in de toekomst te voorkomen, moet de welstandscommissie (CRK&E) verplicht gebruik maken van de deskundigheid van erfgoed stichtingen zoals Bond Heemschut

• Iedereen moet kunnen meedoen. We zorgen er dan ook voor dat alle plekken in de openbare ruimte (van onze centra), zoals bushaltes, pleinen, trottoirs en gebouwen voor ieder een toegankelijk zijn

Contactgegevens

Adres:
Postbus 1040, 1400BA Bussum

Webdesign by '93VISUALS - Photography by Creative Enterprises B.V.

Copyirght © 2023. WIJ Gooise Meren. All Rights Reserved