Wonen

Een thuis is waar je hart ligt.

Huizen en appartementen zijn om in te wonen, niet om mee te speculeren. Om wonen toegankelijk en bereikbaar te maken, willen we dan ook dat er nog meer sociale en betaalbare woningen bij komen, zowel huur als koop. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor lokale woningzoekenden.
Gelukkig wordt hier langzaamaan een begin mee gemaakt, bijvoorbeeld met de woningen op de Bredius in Muiden. We zijn er echter nog lang niet. Omdat we liever geen huizen bouwen in onze natuurgebieden, moeten we op de locaties die we wel kunnen ontwikkelen eerlijk en slim te werk gaan. Zowel bij grote woningbouwprojecten zetten we daarom in op het bouwen van zowel sociale, middeldure als dure woningen. Wij willen dat in ieder geval bij de eerste toewijzing van een woning lokale woningzoekenden voorrang krijgen.

Onze doelen in het kort:

• Dankzij Hart voor BNM hanteert de gemeente nu de 1/3-norm. Dat betekent dat een derde van alle nieuw te bouwen woningen sociale woningen moeten zijn. Wij willen nu een stap verder gaan, door te zorgen dat in plaats van het aantal woningen, het aantal vierkante meters dat we verdelen over sociaal, middelduur en duur leidend wordt. Dat betekent dat een bouwproject van 1000 m2, niet meer wordt verdeeld in bijvoorbeeld 2 sociale, 2 middeldure en 2 dure woningen, zoals dat nu het geval is. In plaats daarvan wordt 333 m2 woonoppervlakte sociaal, 333 m2 middelduur, en 333 m2 duur. Daarmee wordt niet alleen het aantal betaalbare woningen groter, ook de oppervlakte van de sociale woningen gaat omhoog – groter bouwen is immers goedkoper dan kleiner bouwen • Intensiever samenwerken met woningbouwcorporaties en particuliere vastgoedeigenaren om zo meer (sociale)huur- en goedkope koopwoningen te realiseren

• Leegstaand vastgoed actief herbestemmen naar een woonbestemming

• Doorstroming bevorderen, met name bij senioren, bijvoorbeeld door verhuisvergoedingen in te zetten en de huurprijs van je huidige woning mee te kunnen nemen naar een nieuwe woning, zodat je niet duurder uit bent terwijl je kleiner gaat wonen

• Bovenop de 1/3-norm willen wij dat een percentage woningen gereserveerd wordt voor wonen met een zorgbehoefte

• Bij alle nieuwbouwprojecten moet een afsluitbare fietsenstalling voor bewoners worden ingericht. Dit stimuleert het gebruik van de fiets, juist voor woonprojecten waar autoparkeren een probleem is

• Lokale woningzoekenden krijgen voorrang bij de toewijzing van een corporatiewoning. Maar ook bij verhuur- en verkooptrajecten buiten de corporaties om willen we lokale toewijzing stimuleren. Zo willen we verkopers aanmoedigen lokale woningzoekenden voorrang te geven op de aankoop op basis van gunning. Om te onderzoeken hoe deze en andere ideeën gedragen worden onder woning(ver)huurders, -bezitters en -zoekenden, willen we een woningcongres organiseren

• Commerciële partijen die betaalbare en middeldure woningen realiseren, moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als woningcorporaties

• Betaalbare huurwoningen brengen we bij voorkeur in beheer bij woningcorporaties.

• Meer bouwen naar behoefte en doelgroep, bijvoorbeeld voor jongeren en starters, maar ook voor doorstromende senioren in het duurdere segment

• We zien graag meer huurdersverenigingen en stimuleren huurders zich hierbij aan te sluiten of een vereniging op te richten

• We vragen woningbouwcorporaties nog meer in te zetten op het verduurzamen van hun woningen • We bouwen zoveel mogelijk circulair, modulair en CO2-neutraal of -vrij

• Energiearmoede heeft onze aandacht. We helpen mensen die de energierekening, ondanks normaal gebruik, niet meer kunnen betalen

• Geen hoogbouw, tenzij er geen andere optie is en alleen als het ontwerp past in de omgeving en rekening houdt met cultureel erfgoed

Contactgegevens

Adres:
Postbus 1040, 1400BA Bussum

Webdesign by '93VISUALS - Photography by Creative Enterprises B.V.

Copyirght © 2023. WIJ Gooise Meren. All Rights Reserved