Meepraten

Laat je hart spreken.

Meepraten over jouw wijk, leefomgeving en toekomstige veranderingen in de gemeente lukt nog niet altijd even goed. Daarom moet het makkelijker worden om te weten wat er in jouw omgeving speelt, hoe je daarbij mee kan praten en wat de volgende stappen zijn in een project of ontwikkeling. De gemeente moet transparant communiceren en betrokkenen vroegtijdig informeren.

Onze doelen in het kort:

• Alle kernen, wijken en buurten krijgen evenveel aandacht, of ze nu een bewonersplatform, wijk-, dorps- of stadsraad hebben of niet. Als je dat wil, kan je meepraten over jouw straat, wijk of buurt

• De gemeente informeert je in een vroeg stadium over mogelijke ontwikkelingen in de buurt. Inwoners, belanghebbenden en projectontwikkelaars worden door de gemeente op dezelfde manier gefaciliteerd. Iedereen krijgt dus dezelfde informatie over het project en over de procedures

• Overal waar het kan, pakken we projecten samen met inwoners aan

• Raadsbesluiten en toezeggingen uit het verleden worden gerespecteerd

• De belangen van jullie als inwoners staan bij nieuw beleid voorop. Economische, toeristische of recreatieve ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van de leefbaarheid

• De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om een vergunning voor een dakkapel, uitbouw of andere kleine verbouwing te krijgen. De doorlooptijd is kort

• Het inzetten van ‘een omgevingstafel’ is niet genoeg om inwoners echt mee te laten praten. Er zijn meer mogelijkheden nodig om dat wel goed te doen

• Projecten moeten meteen starten met een inspraakmogelijkheid. Nu kun je vaak pas halverwege een ontwikkeling meepraten. Om dit direct goed te regelen, moeten er duidelijke richtlijnen komen. Ook willen we dat er bij elk project met een checklist wordt gewerkt door de projectleider(s), of dit nu ambtenaren zijn of ontwikkelaars, zodat er altijd een duidelijk, transparant en open inspraakproces plaatsvindt

Contactgegevens

Adres:
Postbus 1040, 1400BA Bussum

Webdesign by '93VISUALS - Photography by Creative Enterprises B.V.

Copyirght © 2023. WIJ Gooise Meren. All Rights Reserved