Natuur en duurzaamheid

Het groene hart van het Gooi.

Gooise Meren is een gemeente met veel groen en water. Samen koesteren we deze mooie natuur, die we natuurlijk graag willen beschermen en behouden. Biodiversiteit, klimaatbestendigheid en de recreatieve functie van ons groen en water vinden we belangrijk voor de leefbaarheid van onze kernen. Daarom gaan we mee met duurzame ontwikkelingen zoals warmtepompen of waterstof, maar we hoeven niet altijd voorop te lopen. We ondersteunen inwoners en ondernemers die willen verduurzamen, kiezen voor behoud van groen waar dat kan en stimuleren het gebruik van de fiets en elektrisch rijden. Ook maken we het voor jullie makkelijker om zelf bij te dragen aan het behoud van ons groen. We krijgen namelijk vaak signalen van inwoners dat ze willen helpen bij het onderhouden van groen in hun straat of wijk, maar dat ze niet goed weten hoe dit moet en of het wel mag van de gemeente. Wij willen dat jullie hier met de gemeente heldere afspraken over kunnen maken. De gemeente biedt dan de benodigde kennis, expertise en nieuwe aanplant en jullie houden de gebieden netjes bij. En omdat jullie hierdoor al intensiever contact hebben met de gemeente, wordt het ook makkelijker om vragen of wensen met betrekking tot het groot onderhoud door te geven. De gemeentedienst kan deze werkzaamheden dan sneller en beter voor jullie buurt uitvoeren.

Onze doelen in het kort:

• Als je je huis wilt verduurzamen, helpen we je. Samen met initiatieven als WattNu bekijken
we de mogelijkheden, ook als je in een monument woont of onderneemt

• Zonnepanelen komen eerst op alle beschikbare daken. We willen liever geen zonne- of
windmolenparken in onze gemeente

• We investeren in het groen van onze gemeente. Waardevolle bomen en cultuurhistorische
parken beschermen we door ze bijvoorbeeld een monumentale status toe te kennen

• We onderhouden ons groen en de openbare ruimte zorgvuldig. Waar het kan en gewenst is, doen we dit samen met inwoners en ondernemers

Contactgegevens

Adres:
Postbus 1040, 1400BA Bussum

Webdesign by '93VISUALS - Photography by Creative Enterprises B.V.

Copyirght © 2023. WIJ Gooise Meren. All Rights Reserved