Verkeer

Met een gerust hart over straat.

We horen vaak dat jullie je zorgen maken over schoolroutes, sluipverkeer en de hoeveelheid en snelheid van de auto’s die door onze straten rijden. Wij willen daarom voorrang geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Onze doelen in het kort:

• Meer geld vrijmaken voor verkeersveiligheid

• Een veilige verkeerssituatie maken we samen. Daarom spreken we mensen aan op hun gedrag en grijpen we – waar nodig – in. Kinderen én volwassenen die zonder licht fietsen in het donker, worden vaker beboet. Ook scholen sporen we aan ouders en kinderen aan te spreken op onveilig verkeersgedrag

• Meer brede, geasfalteerde en vrijliggende fietspaden

• De problemen met het stallen van fietsen bij de stations Naarden-Bussum en Bussum Zuid moeten worden opgelost

• Wijken en buurten worden alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Sluip- en door gaand vrachtverkeer horen niet in woonwijken thuis

• Als je wilt of moet reizen zonder auto, kun je snel en comfortabel kiezen voor het openbaar vervoer of deelmobiliteit

• De bereikbaarheid van zorgcentra, zoals MC Ter Gooi, vanuit verder liggende kernen als Naarden, Muiderberg en Muiden moet beter. Alternatieven voor het ov, zoals WMO-vervoer of ‘Automaatje’ moeten meer onder de aandacht worden gebracht

• Samen met buurten en straten pakken we lokale verkeersknelpunten aan

• Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen alleen doorgaan als de parkeerdruk het aankan

• Schoolzones en -routes richten we samen met ouders en scholen verkeersveilig in

• Er komt geen betaald parkeren bij P+R in Bussum Zuid

• Gebieden worden pas autoluw als er voldoende parkeervoorzieningen in de omgeving zijn ingericht om deze overgang op te vangen

• We laten zo snel als dat kan alleen elektrische, waterstof- of andere emissievrije transportvoertuigen in onze kernen toe, dus geen dieselvrachtwagens meer. Daarbij willen we ook druk zetten op de provincie, die gaat over het openbaar vervoer. Wat ons betreft wordt dat namelijk ook zo snel mogelijk emissievrij in onze gemeentekernen

• Elektrisch laden maken we makkelijker, toegankelijker en slimmer

Contactgegevens

Adres:
Postbus 1040, 1400BA Bussum

Webdesign by '93VISUALS - Photography by Creative Enterprises B.V.

Copyirght © 2023. WIJ Gooise Meren. All Rights Reserved